Mobilní tryskání - pískování

Co je Mobilní Tryskání – Pískování?

Mobilní tryskání, nebo také pískování jsou metody pro čištění, odstraňování nátěrů a přípravu povrchů před aplikací nových nátěrů nebo ochranných vrstev. Tyto metody spočívají ve vysokotlakém rozptýlení abrazivního materiálu (jako je písek, skleněný granulát nebo sodík) na povrch, který má být ošetřen. Tryskání vytváří kotevní profil, díky kterému nátěrová hmota dokonale přilne k ocelové konstrukci.

Stupně čistoty

Během tryskání / pískování lze dosáhnout různých stupňů čistoty. Stupeň čistoty je daný parametrem Sa – stupeň přípravy povrchu, který je blíže specifikován normou ČSN ISO 8501. Tato norma rovněž specifikuje typy povrchu resp. stupně zarezavění. Standardní hodnotou používanou pro pískovaní (tryskání) je hodnota Sa = 2,5


 • Sa 1 – lehké tryskání – při bežném pohledu musí být povrch zbaven viditelných olejů, mastnoty, nečistot, málo přilnavých okují, rzi a nátěrů
 • Sa 2 – důkladné tryskání – při běžném pohledu musí být povrch zbaven viditelných olejů, mastnosty, nečistot, dále většiny okují, rzi a nátěrů. Zbylé nečistoty musí být k povrchu pěvně přilnavé 
 • Sa 2,5 – velmi důkladné tryskání – při běžném pohledu je vidět odstranění všech olejů, mastnoty, nečistot, rzi, okují a nátěrů. Zbylé nečistoty jsou na povrchu pouze ve formě tmavých skvrn či pruhů.
 • Sa 3 – tzv. tryskání až na kov – používá se zejména pro zinkování nástřikem. Kov je zbaven veškerých nečistot, rzi, okují, nátěrů a má jednotný stříbrný lesk

Mobilní tryskání a pískování jsou prováděny na místě pomocí mobilních jednotek, které mohou být snadno přepraveny k vašemu projektu.

Hlavní výhody Mobilního Tryskání – Pískování:

 • Flexibilita: Mobilní jednotky mohou být snadno přepraveny k jakémukoli projektu, což zajišťuje rychlé a efektivní řešení pro vaše potřeby.
 • Šetrnost k materiálu: Tryskání a pískování narušuje povrch méně než tradiční metody čištění, jako je chemické odstraňování nátěrů nebo broušení, což minimalizuje riziko poškození povrchu.
 • Ekologická šetrnost: Používání abrazivních materiálů, které neobsahují chemické látky, zajišťuje nižší dopad na životní prostředí.
 • Široké spektrum aplikací: Mobilní tryskání a pískování lze použít na mnoho různých povrchů, jako jsou kov, dřevo, beton a cihla, což zajišťuje univerzální řešení pro různé potřeby.

Možnosti aplikace

 • Odstraňování nátěrů a barvy: Mobilní tryskání a pískování jsou ideální pro rychlé a účinné odstranění starých nátěrů a barev z různých povrchů, jako jsou kovové konstrukce, dřevěné prvky nebo betonové stěny.
 • Odstraňování rezů a koroze: Tato technologie je vhodná pro odstraňování rezavých vrstev a koroze z kovových povrchů, jako jsou automobilové díly, lodě, potrubí, nádrže nebo ocelové konstrukce.
 • Příprava povrchů pro nové nátěry: Mobilní tryskání a pískování je skvělé pro přípravu povrchů před nanášením nových nátěrů nebo ochranných vrstev, což zajišťuje lepší přilnavost a dlouhodobou trvanlivost.
 • Čištění betonu, kamene a cihel: Tato metoda je účinná při odstraňování nečistot, nánosů, graffiti nebo zbytků maltoviny z betonových, kamenných nebo cihlových povrchů, což přispívá k obnově původního vzhledu.
 • Restaurování dřeva a nábytku: Mobilní tryskání a pískování lze použít k obnově starého dřeva a nábytku, například při odstraňování vrstev laku, barvy nebo při obnově původního vzhledu dřevěných prvků.
 • Odstraňování gumových povlaků a asfaltových skvrn: Tato technologie je vhodná pro odstraňování gumových povlaků z letištních ranvejí, sportovních hřišť nebo odstraňování asfaltových skvrn z vozovek.
 • Čištění a restaurování historických památek: Mobilní tryskání a pískování lze použít k citlivému čištění a obnově historických památek, soch, fontán a dalších kulturních artefaktů.
 • Průmyslová údržba a čištění: Mobilní tryskání a pískování je široce využíváno pro průmyslovou údržbu a čištění, jako je čištění strojů, zařízení, sil a nádrží, což prodlužuje jejich životnost a zajišťuje bezproblémový provoz.
 • Sanace povrchů po požárech nebo haváriích: Mobilní tryskání a pískování je účinné při odstraňování sazí, popálenin, chemických látek a dalších kontaminantů z povrchů požárem nebo havárií postižených konstrukcí a zařízení, což usnadňuje jejich opravy a obnovu.
 • Odstraňování nánosů a nečistot z plavidel: Tato technologie je ideální pro čištění trupů lodí, odstraňování nánosů a nečistot, které se postupem času ukládají na povrch, což zlepšuje jejich výkon a účinnost.
 • Automobilový průmysl: Mobilní tryskání a pískování se používá pro čištění, přípravu a renovaci automobilových karoserií, ráfků, motorových dílů a dalších součástí vozidel.
 • Graffiti a vandalství: Mobilní tryskání a pískování je efektivní a šetrné řešení pro odstraňování graffiti a následků vandalství z veřejných i soukromých objektů.
 • Zemědělství a stavební stroje: Tato technologie je vhodná pro údržbu a čištění zemědělských a stavebních strojů, jako jsou traktory, kombajny, bagry nebo jeřáby, prodlužuje jejich životnost a zajišťuje optimální provoz.

Tyto příklady ilustrují široké možnosti aplikace mobilního tryskání a pískování v různých oborech a situacích. Tato technologie nabízí flexibilní, ekologicky šetrné a účinné řešení pro čištění a úpravu povrchů s vynikajícími výsledky

Pomocí mobilního tryskání a pískování lze realizovat širokou škálu projektů napříč různými obory a průmyslovými odvětvími. Zde jsou některé příklady projektů, které lze provést s využitím této technologie:

Renovace mostů a ocelových konstrukcí
Odstraňování starých nátěrů, čištění a příprava povrchů před novými nátěry uvnitř i vně budov.
Údržba průmyslových zařízení

Čištění a údržba strojů, potrubí, sil a nádrží v průmyslových provozech.

Restaurování památek

Citlivé čištění a obnova historických soch, fontán, budov a dalších kulturních artefaktů.

Rekonstrukce budov

Odstraňování starých nátěrů, čištění a příprava povrchů před novými nátěry uvnitř i vně budov.

Odstraňování graffiti

Rychlé a šetrné odstranění graffiti z veřejných i soukromých objektů a povrchů.

Restaurování automobilů

Odstraňování rzi, starých nátěrů a příprava povrchů pro nové nátěry na karoseriích, ráfky a motorových dílech.

Čištění a údržba letišť

Odstraňování gumových povlaků z ranvejů, čištění a obnova značení na povrchu.

Příprava povrchů pro nátěry v loděnicích

Čištění a odstraňování nánosů a nečistot z trupů lodí před aplikací nových nátěrů a ochranných vrstev.

Sanace povrchů po požárech a haváriích

Odstraňování sazí, popálenin a kontaminantů z postižených konstrukcí a zařízení.

Údržba zemědělských a stavebních strojů

Čištění, údržba a příprava povrchů pro nové nátěry a ochranné vrstvy.

Oprava a renovace nábytku:

Odstraňování starých nátěrů, čištění a obnova dřevěných povrchů.

Chcete se dozvědět více o mobilním tryskání / pískování?

Jednoduše nás kontaktujte přes kontaktní formulář níže, nebo přes stránku Kontakt

Další informace také naleznete na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Otrysk%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD

  Kontaktujte nás

  Požadované informace jsou označeny *